top of page

Szpital MSWiA w Warszawie przejdzie kompleksową termomodernizację do końca 2023

W Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie trwa gruntowna termomodernizacja. Termomodernizacja MSWiA obejmie m.in. ocieplenie, wymianę okien i instalacji oraz wdrożenie nowoczesnych systemów zarządzania energią.

IMG-20230224-WA0001.jpg

Prace budowlane i remontowe budynków przy ul. Wołoskiej 137 w Warszawie obejmująca wymianę okien została wsparta działaniami EPPA - Europejskiego Stowarzyszenia Dostawców Systemów Okiennych z PCV. Podniesienie świadomości jak ważne jest stworzenie obiegu zamkniętego dla okien z demontażu zaowocowało współpracą z generalnym wykonawcą oraz firmą recyklingową Dekos. 

Cały zakres obejmujący wymianę stolarki okiennej na nową stolarkę energooszczędną musiał przebiegać płynnie i bez zakłóceń. Dlatego na czas demontażu na plac budowy zostały podstawione specjalistyczne kontenery, do których montażyści składali zdemontowane okna a firma Dekos elastycznie wymieniała zapełnione kontenery na kolejne puste. Dzięki tym działaniom do końca roku uda się odzyskać blisko 3000 tys okien, które zamiast na wysypisko trafią ponownie po procesie recyklingowym do nowo produkowanych okien.

Dotacja na realizację tej termomodernizacyjnej inwestycji zostanie przekazana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków I osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – w zakresie działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, które jest wdrażane przez NFOŚiGW w porozumieniu z Ministerstwem Całkowity koszt inwestycji pn. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach CSK MSWiA w Warszawie wyniesie 52,2 mln zł. Poza dotacją z POIiŚ, inwestycja zostanie wsparta również przez budżet państwa kwotą ok. 3,7 mln zł.

bottom of page