top of page

Co nas wyróżnia?

Tylko w ramach projektu OKNOREC, który może wkrótce stać się największym projektem zrzeszającym wiele firm branżowych jesteśmy w stanie być ważnym partnerem do dialogu z przedstawicielami władz we współpracy z innymi stowarzyszeniami oraz związkami grup producentów. 

Połączenie siły wielu organizacji oraz firm w jednym wspólnym projekcie ekologicznym pozwoli tworzyć działać komunikacyjnie każdemu z uczestników w indywidualny sposób.  Jednak przy wspieraniu tych aktywności logo projektu OKNOREC partner komunikuje działania podkreślające kluczowe cele ochrony środowiska. Jednoczymy się nawet, gdy konkurujemy ze sobą, ponieważ to działanie jest w tej chwili najważniejsze.  

WIZJA I MISJA 2023-2030

bottom of page