top of page

EPPA to Europejskie Stowarzyszenie Branżowe Dostawców Systemów Okiennych z PCV z siedzibą w Brukseli, które reprezentuje branżę profili PCV w całej Europie. 25 000 pracowników przetwarza około 1,4 miliona ton PCW, osiągając obrót w wysokości 4 miliardów euro dzięki systemom profili i produktom budowlanym. EPPA zapewnia wspólną platformę do łączenia krajowych działań w dziedzinie technologii okien PCW, recyklingu, ochrony środowiska i spraw publicznych oraz jest członkiem inicjatywy VinylPlus. EPPA jest również sygnatariuszem zobowiązania Circular Plastics Alliance, w ramach którego uczestniczy w pracach grupy roboczej ds. produktów budowlanych, kieruje pracami nad projektowaniem wytycznych dotyczących recyklingu i współtworzy system monitorowania ilości tworzyw sztucznych poddawanych recyklingowi,

Home | EPPA (eppa-profiles.eu)

Na tej stronie znajdą państwo aktualne informacje na temat działalności EPPA w Unii Europejskiej. Zapraszamy również do zapoznania się z naszym zaangażowaniem w zapewnienie trwałości okien z PCV jako produktów budowlanych o długiej żywotności. Dowiedzą się państwo jeszcze więcej o procesie recyklingu okien, który jest kluczem do gospodarki o obiegu zamkniętym, oraz o tym, jak nasza branża ustanowiła zamknięte cykle materiałowe w ciągu ostatnich 20 lat.

Eppa_Logo_mit_Untertitel (1).png
bottom of page